Dobrovolná karanténa


Vážení rodinní příslušníci, kolegové a obyvatelé našeho domova seniorů,

vzhledem k tomu, že současná situace je dle epidemiologů a krizového štábu ČR velmi kritická a virus COVID – 19 se nekontrolovaně šíří v nemocnicích a domovech seniorů,

rozhodli jsme se pro tato preventivní opatření, a to i přesto, že u nás dosud nebyl diagnostikován žádný případ nákazy COVID – 19. Daná opatření by měla prioritně zajistit maximální ochranu obyvatel a zaměstnanců v našem domově:

1. Provedli jsme dezinfekci všech prostor v domově za pomoci ozónu, který je jednou z nejúčinnějších metod v boji proti bakteriím a virům;

2. Krizový štáb DS Říčany s.r.o. se dnes usnesl, že s okamžitou platností tedy od pondělí 30. 03. 2020 uvaluje na celé zařízení dobrovolnou karanténu s cílem maximálně ochránit všechny obyvatele a zaměstnance před šířící se nákazou, která na nás všechny může číhat skutečně všude – v MHD, na nákupech, ve styku s případnými lidmi, kteří mohou být pozitivní na COVID – 19 a ani o tom nevědí apod. Prostě absolutní prioritu má přerušení kontaktu všech lidí uvnitř DS s vnějším prostředím.

Co se tímto mění pro všechny z nás:

a.) je jmenovaný karanténní oddíl v počtu 40 zaměstnanců, který se po celou dobu bude starat a zajišťovat chod celého domova (všechny provozy budou fungovat bez omezení, až na ty, které jsou v současné době vládními nařízeními zakázány např. skupinová cvičení a aktivizace aj.). Po DS se po celou dobu zavedení tohoto výjimečného stavu budou pohybovat jen tito jmenovaní pracovníci, kteří budou po celou dobu karantény ubytovaní v prostorách domova;

b.) všichni zaměstnanci jsou vybaveni dostatečným množstvím ochranných pomůcek, a to i pro případ, že by se i přes výše uvedená opatření přeci jen vir COVID – 19 do našeho zařízení nějakým způsobem dostal;

c.) celý domov je velmi dobře zásoben ze strany dezinfekce a dalších věcí potřebných pro zajištění provozu domova a přímé péče o naše obyvatele;

d.) všechny dodávky do DS budou výrazně omezeny a ty nejnutnější budou mít zajištěny své, předem stanovené místo. Bude se jednat o oddělený prostor pro předání zboží, které zde následně bude vydezinfikováno z hlediska obalů, které mohou být zdrojem přenosu nákazy COVID – 19 a následně, než se dostanou do DS, tak se zajistí jejich odstavení v zóně, aby mohlo dojít k zapůsobení dezinfekce a eliminaci přenosu virů do objektu;

e.) důrazně žádáme všechny rodinné příslušníky, aby po dobu vyhlášené karantény nejezdili vůbec do domova seniorů a nevozili v žádném případě klientům žádné jídlo aj.;

f.) vedení domova rozhodlo, že během této doby zajistí pro klienty dostupnost dobré kávy, ovoce, sladkostí (DIA sladkostí) a také časopisů, novin, křížovek aj. aby to klientům i v této době lépe utíkalo a měli možnost doplnit potřebné vitamíny a mysleli pozitivně. Určitě budeme standardně využívat prostory terasy a zahrady, pokud nám to dovolí počasí. Všechno zahradní vybavení (stoly, lavice, židle aj.) budou pravidelně dezinfikovány.

g.) informace ohledně zdravotního stavu v této krizové době budeme podávat pouze v případě, že dojde ke zhoršení stavu u některého z obyvatel domova. Poprosím, abyste toto respektovali, protože tým vyčleněný na přímou péči bude mít plné ruce práce a vzhledem k tomu, že i vrchní sestra a staniční sestry jsou součástí karanténního týmu, tak nemusíte mít strach o to, že bychom si s něčím neuměli poradit. V případě největší nouze samozřejmě bude nutné volat RZS, ale když by se nám to povedlo eliminovat na maximum, tak bychom byli šťastní, protože nákaza se k nám bohužel dostat právě tímto logistickým kanálem tzn. vyšetření v nemocnici se v mnoha případech postaralo o zanesení viru COVID – 19 do zařízení, která poskytují sociální služby těmto obyvatelům.

h.) pokud to bude jen trochu v našich silách, tak se budeme snažit postupně uspokojit všechny klienty a jejich rodinné příslušníky a pravidelně budeme řešit videohovory (SKYPE, WHAT´S UP aj.). Toto má na starosti kolegyně Adéla Spratková, takže jí bez váhání kontaktujte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a ona se obratem s Vámi spojí a bude dělat pořadník a následně všechny požadavky budeme řešit;

i.) po dobu vyhlášené karantény nebude zajišťováno doplňování automatů na kávu a potraviny, protože chceme omezit vstup dodavatele a následně pravidelný styk s plochami, kde se musí volit tlačítko pro výběr kávy či nějaké sladké dobroty. Toto bude zajištěno nákupem zboží, které bude poté vydávat zaměstnanec zajišťující chod recepce;

j.) v případě, že budou rodiny potřebovat jakékoliv informace o věcech týkajících se důchodů, plateb a dalších otázek z oblasti sociálních služeb, tak po celou dobu Vám budou k dispozici kolegyně p. Bc. Soňa Slepičková tel. č.: 735 755 513, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a p. Blanka Hronová tel. č.: 735 755 514, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  – tyto budou mít zajištěnou kancelář mimo DS.

Jedná se skutečně o preventivní opatření, nikoliv o opatření, které by znamenalo, že v domově máme někoho s nákazou COVID – 19. 

Děkuji mnohokrát za pochopení a nebojte o všechny je pečováno s maximálním úsilím a veškerá opatření jsou nastavena tak, abychom eliminovali všechny zdroje nákazy a ochránili jak Vaše rodinné příslušníky, tak naše zaměstnance, protože si určitě všichni dobře uvědomujeme, že je všechny potřebujeme a bez nich by péče nemohla být v takovém rozsahu, jak ji i nyní v době pandemie a nouzového stavu uvalené na celou ČR zvládáme, poskytována.

Všem patří obrovský dík a poprosím, abyste nám důvěřovali a byli při nás. Všichni táhnou za jeden provaz, snaží se šířit pozitivní energii a pracovat s maximálním nasazením a profesionalitou. 


Za celý tým DS pevné zdraví přeje

Ing. Pavel Kyzlink

Ředitel domova seniorů