Pár slov vedení Domova

Image

Statutární zástupce Domova, Jakub Erben

"Hlavním cílem našeho projektu je dopřát důstojné stáří všem seniorům a pomoci rodinám v době, kdy již pro ně není úplně jednoduché zajistit každodenní péči o své blízké v domácím prostředí. Domov seniorů Říčany je díky vysoce kvalifikované odborné péči připraven se postarat jak o klienty, kteří se již prostě necítí na to, aby byli doma sami a starali se o chod domácnosti nebo již nezvládnou uspokojit své každodenní potřeby bez dopomoci a dále také o klienty s Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí. Tento projekt nám opravdu ukázal, že tato služba pro nejstarší skupinu obyvatel v regionu má smysl, a proto jsme se rozhodli pro rozšíření našich služeb i v dalším regionu. V roce 2021 jsme otevřeli Domov seniorů Karlovy Vary s cílem uspokojit potřeby seniorů i v Karlovarském kraji."
Image
Image

Statutární zástupce Domova, Ing. Jan Čapek:

"Osobní zkušenost mě dovedla k myšlence realizovat vlastní domov pro seniory. Péče o seniory může být velmi náročná a ne vždy v silách rodiny. Asi každý z nás navštívil podobné zařízení, já se setkal se zařízením, kde bych tuto etapu života rozhodně trávit nechtěl a to mě motivovalo k vybudování moderního a důstojného domova. Zároveň vím, že prostředí a atmosféru utváří hlavně lidé, a tak v našich domovech klademe velký důraz na výběr našich pracovníků v přímé péči. Práci se seniory nevnímám jako standardní zaměstnání, ale spíše jako poslání. Jen tak zajistíme prostředí, kde naši „staříci“ mohou cítit, že je o ně starostlivě a s respektem k jejich potřebám postaráno a náš domov se pro ně stane opravdovým domovem. Co mě vždy dojme, jsou děkovné dopisy „dětí“ našich klientů, to si vždy uvědomím, že to co děláme, má opravdový smysl. Velké díky patří celému pracovnímu týmu našich domovů, za jejich citlivý přístup a nasazení. Bez nich by naše domovy nebyly tím, čím jsou."

Ředitel Domova, Ing. Pavel Kyzlink:

"Mým osobní posláním a cílem vždy bylo, je a bude dělat věci a podporovat projekty, které mají smysl. Jsem rád, že práce v Domově seniorů Říčany je jedním z nich. Sám si velmi vážím lidí, kteří pro společnost odvedli něco, za co bychom jim měli být vděční a dopřát jim tedy důstojné podmínky k tomu, aby svůj podzim života strávili tak, aby byli spokojeni nejen oni, ale také jejich blízcí. Všichni přeci chceme mít jistotu, že je o naše stařečky dobře postaráno, a to nejen co se týče základních životních potřeb, ale také že nemusíme trnout strachy, protože s nimi nemůžeme být doma a cítit se proto nezodpovědní. Právě proto vznikají takováto zařízení, aby Vám poskytla klid a jistotu, že je o Vaše blízké dobře postaráno a že se kdykoliv můžete informovat na to jak se jim daří a zastavit se za nimi právě tehdy, když se Vám to hodí. Mýtus toho, že změna v pokročilém věku, je nepřekonatelný stres a že to senioři nezvládnou? Opak je pravdou. Kdo z nás by chtěl podzim života trávit sám a jen s očekáváním, že se za ním někdo zastaví, až bude mít čas? Proč si neužít i v pokročilém věku společnost, poznat nové přátele a péči, jakou bychom si zasloužili, a navíc v prostředí, které pro nás bude novým domovem. Bude pro nás zajištěn program, pohyb, zdravá strava a péče kvalifikovaným personálem, který svou práci odvádí s láskou, úctou a respektem ke všem z Vás."
Image

Vrchní sestra a vedoucí přímé péče Domova, Petra Kubaričová:

"Jsem velmi pyšná a hrdá na to, že se nám podařilo sestavit takový tým, který je složený z všeobecných zdravotních sester s bohatými zkušenostmi ze zdravotnických a sociálních zařízení, pracovníků v sociálních službách, rehabilitačních pracovníků a také aktivizačních pracovnic, jejichž empatie a vlídný přístup ke klientům rovněž vytváří harmonickou atmosféru celého domova. Zdrojem pozitivní energie jsou pro nás zpětné vazby všech spokojených, ale i nespokojených klientů, kteří našich služeb využili a využívají a také pozitivní reakce jejich blízkých, kteří jsou rovněž s naší prací velmi spokojení. V našich službách se chceme neustále zlepšovat, takže personál pravidelně prochází systémem celoživotního vzdělávání, ve kterém se seznamuje s novými trendy v oblasti sociálních a zdravotnických služeb, takže i toto je zárukou toho, že naše služby chceme poskytovat s maximální profesionalitou.“
Image

Vedoucí sociální péče Domova, Bc. Soňa Slepičková:

"Každý z nás jednou zestárne a bude potřebovat, aby se o něho někdo postaral. Jsem ráda, že jsem součástí profesionálního týmu, který zajišťuje komplexní služby seniorům a pomáhá rodinám, v situacích, kdy již nejsou schopny zvládnout každodenní péči o své blízké v přirozeném, domácím prostředí. Individuálním přístupem ke každému klientovi se snažíme podpořit jeho soběstačnost a umožnit mu aktivní život. První kontakt sociálních pracovnic s klientem a jeho rodinou je velmi důležitým momentem zvládnutí vstupu do nového prostředí. Dbáme na to, aby klientovi u nás v domově byla poskytována nejen profesionální zdravotní a pečovatelská péče, ale také, aby se senior v prostředí domova, kde vládne hřejivá atmosféra, cítil dobře a měl důstojné podmínky pro život. K tomu, aby adaptace byla pro klienta co nejsnazší, přispívá tým aktivizačních pracovnic, které jsou v každodenním kontaktu se seniory a připravují pro ně zajímavé programy. Všechny tyto aspekty mají pozitivní vliv na psychiku a náladu našich klientů. Profesionální komunikace, vstřícnost, empatie, týmová spolupráce, to jsou moje životní kréda. Dělám ráda věci, které dobře fungují a mají význam a tou projekt Domov seniorů Říčany je.“