Pár slov vedení Domova Seniorů v Říčanech

Image

Statutární zástupce Domova seniorů Říčany, Jakub Erben

"Hlavním cílem našeho projektu je dopřát důstojné stáří všem seniorům a pomoci rodinám v době, kdy již pro ně není úplně jednoduché zajistit každodenní péči o své blízké v domácím prostředí. Domov seniorů Říčany je díky vysoce kvalifikované odborné péči připraven se postarat jak o klienty, kteří se již prostě necítí na to, aby byli doma sami a starali se o chod domácnosti nebo již nezvládnou uspokojit své každodenní potřeby bez dopomoci a dále také o klienty s Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí. Tento projekt nám opravdu ukázal, že tato služba pro nejstarší skupinu obyvatel v regionu má smysl, a proto jsme se rozhodli pro rozšíření našich služeb i v dalším regionu. V roce 2021 budeme otevírat nový Domov seniorů Karlovy Vary s cílem uspokojit potřeby seniorů i v Karlovarském kraji."
Image

Ředitel Domova seniorů Říčany, Ing. Pavel Kyzlink:

"Mým osobní posláním a cílem vždy bylo, je a bude dělat věci a podporovat projekty, které mají smysl. Jsem rád, že práce v Domově seniorů Říčany je jedním z nich. Sám si velmi vážím lidí, kteří pro společnost odvedli něco, za co bychom jim měli být vděční a dopřát jim tedy důstojné podmínky k tomu, aby svůj podzim života strávili tak, aby byli spokojeni nejen oni, ale také jejich blízcí. Všichni přeci chceme mít jistotu, že je o naše stařečky dobře postaráno, a to nejen co se týče základních životních potřeb, ale také že nemusíme trnout strachy, protože s nimi nemůžeme být doma a cítit se proto nezodpovědní. Právě proto vznikají takováto zařízení, aby Vám poskytla klid a jistotu, že je o Vaše blízké dobře postaráno a že se kdykoliv můžete informovat na to jak se jim daří a zastavit se za nimi právě tehdy, když se Vám to hodí. Mýtus toho, že změna v pokročilém věku, je nepřekonatelný stres a že to senioři nezvládnou? Opak je pravdou. Kdo z nás by chtěl podzim života trávit sám a jen s očekáváním, že se za ním někdo zastaví, až bude mít čas? Proč si neužít i v pokročilém věku společnost, poznat nové přátele a péči, jakou bychom si zasloužili, a navíc v prostředí, které pro nás bude novým domovem. Bude pro nás zajištěn program, pohyb, zdravá strava a péče kvalifikovaným personálem, který svou práci odvádí s láskou, úctou a respektem ke všem z Vás."
Image

Vrchní sestra a vedoucí přímé péče Domova seniorů Říčany, Petra Kubaričová:

"Jsem velmi pyšná a hrdá na to, že se nám podařilo sestavit takový tým, který je složený z všeobecných zdravotních sester s bohatými zkušenostmi ze zdravotnických a sociálních zařízení, pracovníků v sociálních službách, rehabilitačních pracovníků a také aktivizačních pracovnic, jejichž empatie a vlídný přístup ke klientům rovněž vytváří harmonickou atmosféru celého domova. Zdrojem pozitivní energie jsou pro nás zpětné vazby všech spokojených, ale i nespokojených klientů, kteří našich služeb využili a využívají a také pozitivní reakce jejich blízkých, kteří jsou rovněž s naší prací velmi spokojení. V našich službách se chceme neustále zlepšovat, takže personál pravidelně prochází systémem celoživotního vzdělávání, ve kterém se seznamuje s novými trendy v oblasti sociálních a zdravotnických služeb, takže i toto je zárukou toho, že naše služby chceme poskytovat s maximální profesionalitou.“
Image

Vedoucí sociální péče Domova seniorů Říčany, Bc. Soňa Slepičková:

"Každý z nás jednou zestárne a bude potřebovat, aby se o něho někdo postaral. Jsem ráda, že jsem součástí profesionálního týmu, který zajišťuje komplexní služby seniorům a pomáhá rodinám, v situacích, kdy již nejsou schopny zvládnout každodenní péči o své blízké v přirozeném, domácím prostředí. Individuálním přístupem ke každému klientovi se snažíme podpořit jeho soběstačnost a umožnit mu aktivní život. První kontakt sociálních pracovnic s klientem a jeho rodinou je velmi důležitým momentem zvládnutí vstupu do nového prostředí. Dbáme na to, aby klientovi u nás v domově byla poskytována nejen profesionální zdravotní a pečovatelská péče, ale také, aby se senior v prostředí domova, kde vládne hřejivá atmosféra, cítil dobře a měl důstojné podmínky pro život. K tomu, aby adaptace byla pro klienta co nejsnazší, přispívá tým aktivizačních pracovnic, které jsou v každodenním kontaktu se seniory a připravují pro ně zajímavé programy. Všechny tyto aspekty mají pozitivní vliv na psychiku a náladu našich klientů. Profesionální komunikace, vstřícnost, empatie, týmová spolupráce, to jsou moje životní kréda. Dělám ráda věci, které dobře fungují a mají význam a tou projekt Domov seniorů Říčany je.“