Vážení rodinní příslušníci,

v souvislosti s ukončením stavu pandemické pohotovosti, o kterém rozhodla Poslanecká sněmovna ve středu 4. 5. 2022, se od dnešního dne 5. 5. 2022 ruší všechna dosavadní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Od tohoto data tak končí povinnost nosit ochranu dýchacích cest také ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Zároveň končí povinnost testování a dokládání certifikátů o očkování proti nemoci Covid - 19.

Paní Danuše v sobotu oslavila krásných 100 let. Popřát jí přišel i pan ředitel a my jí za celý tým Domova seniorů Říčany přejeme k tomuto krásnému jubileu všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví a dnů plných pohody.