Vážení a milí klienti, vážení rodinní příslušníci, milí přátelé, 

dovolte mi, abych Vás touto cestou zdvořile požádal o respektování omezení návštěv a to od 14:30 – 17:00 v našem zařízení DS Říčany s platností od 30.10.2021. V současné době se nám na Domově rozjela vlna různých respiračních infektů, tak bychom velmi rádi předešli nějakému zhoršení stavu klientů a zaměstnanců v našem Domově.

Vážení obyvatelé, vážení rodinní příslušníci, vážení přátelé Domova seniorů Říčany,

dovolte mi, abych Vám touto cestou nastínil podmínky, za kterých bychom chtěli klientům a rodinám umožnit možnost osobní návštěvy a fyzického kontaktu s Vašimi blízkými. Velmi dobře si uvědomujeme, že toto dlouhé odloučení od rodin a blízkých způsobilo celou řadu psychických a fyzických problémů. Člověk je tvor společenský a bez sociálních vazeb se stává život životem bez radosti a potěšení.

Dobrý den vážení klienti, vážení rodinní příslušníci, vážení přátelé Domova seniorů Říčany,

dovolte nám, abychom zareagovali na navrhovaná vládní nařízení a předem se pokusili vysvětlit a nastínit, jak bude vše probíhat na našem Domově, a to od 9.12.2020: